1. TANIMLAMALAR:

1.1 GLOBALMILES: Mobil uygulamayı indirmek suretiyle ya da www.globalmiles.com  web sitesi üzerinden üye olan gerçek kişilere, sisteme dahil olan Program ortakları ve İŞLETMECİ üzerinden mil kazanımı sağlayan Banka ve havayolu bağımsız sadakat programıdır.

1.2 GLOBALMILES UYGULAMASI / WEBSERVİSİ: Android ve IOS işletim sistemine sahip cihazlara (cep telefonu, tablet vb) yüklenerek kullanıcının iletişim bilgileri  ile kişisel olan/olmayan bilgilerinin eşleştirilmesi sureti ile, GLOBALMILES program ortaklarında  (fiziksel mağazalar, havayolu şirketleri ve  elektronik ticaret siteleri  v.b.) mil  kazanıp,  www.globalmiles.com  sitesinde belirlenen oranlarda mil harcayarak uçak bileti, ürün veya hizmet alınabilmesini sağlayan GLOBALMİLES TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından geliştirilen, ve işletilen bir mobil uygulama servisidir.

1.3 ÜYE(LER): İş bu GLOBALMILES Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle GLOBALMILES’a üye olan gerçek kişiyi,

1.4 İŞLETMECİ: GLOBALMILES marka ve program haklarını yönetecek olan GLOBALMİLES TEKNOLOJİ A.Ş’yi

1.5 PROGRAM ORTAKLARI : GLOBALMILES bünyesindeki ÜYE(LER)’e mil kazanımı sağlamak için, GLOBALMILES İşletmecisi  ile “Program ortaklığı sözleşmesi” imzalamış olan tüm gerçek ve tüzel kişileri, (fiziksel mağazalar, havayolu şirketleri ve  elektronik ticaret siteleri  v.b.)

1.6 HAVAYOLU ŞİRKETİ

ÜYELER’in bireysel olarak bilet satın alımı yaparak uçuş gerçekleştirdikleri ve mil kazanmak için bu bilgileri program kapsamında İŞLETMECİ ile paylaştığı havayolu şirketini,

1.7 ANLAŞMALI HAVAYOLU ŞİRKETİ

İŞLETMECİ ile PROGRAM ORTAKLIĞI sözleşmesi imzalamış olan tüm havayolu şirketlerini,

1.8 ALIŞVERİŞ

PROGRAM Ortakları üzerinden yapılan tüm harcamaları,

1.9 UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI

ÜYE’nin para veya ödül karşılığı almış olduğu bilet ve havayolu şirketi ile yapmış olduğu uçuşa ait bilgileri kendi hür iradesi ile GLOBALMILES uygulaması üzerinden paylaşmasını,

1.10 UÇUŞ

ÜYE tarafından anlaşmalı havayolları üzerinden yapılan tarifeli veya tarifesiz her türlü uçuş işlemini,

1.11 PROGRAM KURALLARI

Üyelerin Globalmiles programı üzerinden Mil kazanılması, Mil harcanması ve Globalmiles genel koşul ve uygulamaları için çeşitli şartların tamamını,

1.12 MİL: GLOBALMILES programı kapsamında işletmeci tarafından belirlenen esaslar ile Program ortakları veya İşletmeci tarafından üyelere yapmış oldukları alışveriş, uçuş geri bildirimi ve anket doldurulmasına istinaden verilen ödül puanlarının adını,

1.13 HOŞ GELDİN MİLİ:  Kullanıcının kayıt esnasında kazanmış olduğu hediye millerin tamamını,

1.14 KAMPANYA MİLİ:  Belirli kullanım süresi olan milleri.

1.15 STATÜ MİL:  İŞLETMECİ tarafından belirlenen oranda Program ortaklarından kazanılacak milleri ve statü kartlar arasında geçişi sağlayan puan sistemini, (alışveriş, uçuş veya geribildirimde kazanılan millerin belirli bir oranı statü mili olarak kazanılabilir.)

1.16 GLOBALMILES TERMİNALLERİ

İŞLETMECİ ile PROGRAM ORTAĞI arasında sözleşmeye istinaden ÜYELER’in mil kazanımı sağlaması amacıyla yine  İŞLETMECİ tarafından PROGRAM ORTAĞI’na verilmiş olan POS cihazını veya PROGRAM ORTAĞI’nın sahip olduğu GLOBALMILES’ın anlaşmalı olduğu YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI (ÖKC)  vb.cihazları,

1.17 ANKET

PROGRAM ORTAKLARI’nda yapılan alışveriş, uçuş ile İŞLETMECİ’ye yapılacak olan UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI’na istinaden işlemin sonunda ÜYENİN almış olduğu ürün, mal veya hizmeti değerlendirmesi için İŞLETMECİ veya PROGRAM ORTAĞI tarafından hazırlanmış olansoruları,

1.18 MİL PAKETİ

PROGRAM ORTAĞI tarafından İŞLETMECİ üzerinden ÜYELERE dağıtılmak üzere satın alınan mil adedini belirten paketleri,

1.19 WEB SİTESİ: 

Program ortakları, program kuralları, Mil kazanılması, Mil harcanması ile ilgili tüm kampanyaların yayınlandığı GLOBALMILES’a ait olan www.globalmiles.co isimli websitesini,

1.20 GLOBALMILES STATU KARTLARI:

ÜYELER’in, yapmış olduğu uçuş ve alışverişlere istinaden kazanacakları statü millerin süre ve toplamına bakılarak belirli ayrıcalıklara sahip olacakları, İşletmeci  tarafından verilecek olan  tüm plastik kartlar ile  sanal kartları,

İFADE ETMEKTEDİR.

Yukarıda belirtilen ve işbu “GLOBALMILES Kullanım Koşulları”nda yer alan tüm tanımlamasözcükleri, İŞLETMECİNİN yapacağı geliştirmeler ve değişiklikler neticesinde her zaman farklı sözcükler ile değiştirilebilir. Bu şekilde değiştirilecek sözcükler ilke olarak yine yukarıda belirtilen tanımların anlamını taşımaya ve o şekilde anlaşılmaya devam eder.

2 ÜYELİK KOŞULLARI

2.1. ÜYE, GLOBALMILES’a üye olmak suretiyle, işbu “GLOBALMILES Kullanım Koşulları” nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını, GLOBALMILES üyeliğine ve bu üyelik kapsamında sunulacak Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanacak kurallara uygun şekilde davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.  ÜYE, iş bu kullanıcı sözleşmesinin ve program kurallarının 15 gün önceden ilan edilerek GLOBALMILES işletmecisi tarafından değiştirilebileceğini ve ilan edilen tüm  değişiklikleri kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder.ÜYE, bu değişiklikleri kabul etmek istemediği takdirde tek taraflı olarak İŞLETMECİYE bildirimde bulunmak suretiyle ve hiçbir külfet altına girmeksizin üyeliğini sona erdirebilecektir.

2.3. ÜYE’nin, İŞLETMECİ ve PROGRAM ORTAKLARINın sunduğu tüm imkanlardan yararlanabilmesi için  internete erişimi açık olan akıllı mobil cihazına GLOBALMILES Uygulamasını yüklemesi ve  İŞLETMECİ tarafından gönderilecek tüm kodları ve şifreleri girmesi gereklidir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için kural olarak Uygulamanın ve akıllı cihazların kablolu- kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması, UÇUŞ, UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI sayesinde  Mil kazanımı sırasında havalimanlarında CHECK-İN ve CHECK-OUT yapabilmesi için konum servislerinin açık olması, ayrıca program ortaklarında oluşturulacak QR ve/veya barkodu okutarak mil kazanımı sağlayabilmek için kamerasının düzgün bir şekilde çalışması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlarda yaşanabilecek aksaklık vb.nedenlerle mil kazanımından ve diğer tüm kampanyalardan yararlanamama durumunda GLOBALMILES’in hiç bir sorumluluğu yoktur. ÜYE daha sonradan bu durumlar ile ilgili herhangi bir hak iddia edemez.

2.4. ÜYE’nin, GLOBALMILES kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, üyelik için gerekli kişisel verileri, alışveriş bilgileri, rezervasyon bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkğı anketler, konum verisi, ÜYE’ye özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak GLOBALMILES’a aktarılmakta ve GLOBALMILES tarafından işlenmektedir. ÜYE’nin, PROGRAM ORTAKLARI tarafından ÜYELER’e sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, alışveriş ve kişisel verilerinin PROGRAM ORTAKLARI’ndan GLOBALMILES’a aktarılması ve işlenmesi zorunludur. ÜYE, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5. GLOBALMILES Mobil Uygulamasının ilk kurulumu sırasında Kullanıcı tarafından verilen GSM no.sunun iptali veya değişmesi halinde, Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği haklar-İmkanlar sona erebilir. GSM nosunun değişmesi durumunda üyenin bu durumu yazılı olarak İŞLETMECİ’ye bildirmesi gerekir. Yapılacak olan başvuru İŞLETMECİ tarafından değerlendirildikten sonra mevcut mil ve diğer tüm hakların yeni GSM numarası ile devam edebilmesi İŞLETMECİ’nin inisiyatifindedir.  Burada belirtilen GSM nosunun daha önce hiç GLOBALMİLES üyesi olmamış olması temel esastır. Sistemde eş zamanlı oluşturulmuş 2 ayrı GSM numarası ile yapılan üyeliğin birleştirilmesi ve/veya değiştirilmesi mümkün değildir.

 

3 .MİL KAZANIMI

3.1 ÜYELER, GLOBALMILES dahilindeki PROGRAM ORTAKLARI’ndan veya İŞLETMECİ’den  yapmış olduğu alışveriş, uçuş geri bildirimi, uçuş ve ileride belirlenecek her türlü işleme istinaden yine PROGRAM ORTAKLARI  ve İŞLETMECİ tarafından belirlenen-belirlenecek şartlarda mil kazanacaklardır.

3.2.  UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI’na istinaden İşletmeci tarafından Üye’ye mil verilmesi,  bu milin hiçbir koşul altında havayolu şirketi tarafından verildiği anlamına gelmemektedir.  ÜYELER işbu sözleşmeyi kabul ederek İşletmeci tarafından verilen ve/veya verilmeyen millerden dolayı hiçbir havayolu şirketini sorumlu tutamayacağını ve ÜYE’nin UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI’na istinaden verilen tüm millerden İŞLETMECİ’nin sorumlu olduğunu bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. GLOBALMILES ile havayolu şirket(ler)i arasında yapılacak ve/veya yapılmış PROGRAM ORTAKLIĞI anlaşması olması durumunda, havayolu şirket(ler)i ‘nin belirlemiş olduğu standarda göre verilecek mil miktarı sistemde PROGRAM ORTAKLARI tarafından verilen miller gibi ayrıca gösterilecektir.

3.4.Kazanılacak mil  miktarı veya oranı, kazanılacağı dönem ve ürünler kampanyayı teklif eden PROGRAM ORTAĞI ve/veya İŞLETMECİ tarafından belirlenir.

3.5. Alışveriş’ten kazanılacak Mil kazanımı koşulları her kampanya için ilgili PROGRAM ORTAĞI tarafından, süre, ürün ve ilgili satış noktası itibari ile tespit edilir.

3.6. STATÜ MİLLER uygulamada ayrı bir bölümde gösterilecek olup, mevcut kazanılan milin ne kadarının STATÜ MİL olduğu sadece ve sadece  İŞLETMECİ tarafından belirlenir. Hangi PROGRAM ORTAĞINDAN ne kadar mil kazanılacağı bunların ne kadarının STATÜ mil olcacağı, gerek uygulamada gerek ise WEBSİTESİNDE duyurulacaktır. Ancak bu bilginin herhangi bir sebeple belirtilen kanallarda olmaması durumunda ÜYE bu bilgiyi alışveriş yapmadan önce yazılı olarak İŞLETMECİ’den istemekle yükümlüdür. Bu bilgi öğrenilmeden alışveriş yapılması, UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI ve UÇUŞ yapılması durumunda, kazanılacak mil miktarı ve bunların ne kadarının statü mili olduğu tamamen İŞLETMECİ’nin insiyafitinde olup, ÜYE bu konu ile ilgili itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

3.7. ÜYE’nin yapmış olduğu uçuştan kazanacağı mil  2 ye ayrılır.

A) İŞLETMECİ üzerinden ÜYE’nin UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI’na istinaden kazanılan mil.

Bu işlem şu şekilde gerçekleşir;

•ÜYE IOS veya ANDROID uygulamasında yer alan Uçtukça Mil Kazan bölümünde yer alan + (EKLE ) sembolüne basar.

•Karşısına çıkacak MİL İŞLEME  formuna,  kendisine ait ve hünüz gerçekleşmemiş Uçuş bilgilerini; Uçuş Tarihi, Uçuşun yapılacağı Kalkış havalimanı, Uçuşun sona ereceği Varış havalimanı, Uçuşun Hangi Havayolu Şirketi ile yapılacağı ve Uçuşun Rezervasyon numarası (PNR) bilgilerini eksiksiz girerek UÇUŞ BİLGİLERİNİ OLUŞTUR tuşunu basar.

•Bu aşamadan sonra ÜYE’nin mil kazanma işlemini tamamlaması şu şekilde olur.  Belirtmiş olduğu uçuş tarihi itibari ile uçuşun yapılacağı kalkış havalimanına gelince ÜYE UÇTUKÇA MİL KAZAN bölümünde yer alan daha önceden oluşturduğu uçuşun üzerine basarak uçuş detaylarına girer ve burada yer alan CHECK-IN tuşuna basarak uçuş tarihinde havalimanınında olduğunu GLOBALMILES’a geri bildirimde bulunur.

•ÜYE aynı şekilde uçuşun sona ereceği varış havalimanında yine ilgili uçuşu seçerek bu sefer karşısına gelen CHECK-OUT tuşuna basarak geri bildirimde bulunur.

•Her 2 durumda da üyenin konum servislerinin açık olması ve CHECK-İN için uçuşun gerçekleşeceği havalimanından, CHECK-OUT için uçuşun  sonlanacağı havalimanından 5 KM’den fazla uzaklıkta olmaması gerekmektedir.

•ÜYE’nin girmiş olduğu tüm bilgiler ve yapmış olduğu geri bildirimlerin kontrolüne istinaden ÜYE ancak kart statüsüne istinaden belirlenmiş adetteki uçuşu için mil kazanır.

•ÜYE’nin UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI ve UÇUŞ’tan kazanacağı mil miktarı anlık olarak belirlenmektedir. Bu bilgi UÇUŞ BİLGİSİ OLUŞTUR Tuşana basıldığı andan itibaren CHECK-İN ve CHECK-OUT sayfalarında yer alan İŞLENECEK MİL bilgisinde yer almaktadır.

•ÜYE İŞLENECEK MİL miktarını beğenmez veya bu bildirimden vazgeçerse uçuş bilgisini silebilir. Ancak üye CHECKİN işlemini yaptıysa artık bu bilgi silinemez.

•İşlenecek mil miktarı verilen bilgilerin doğru olması, uçuş tarihinde kalkış ve varış havalimanlarında CHECKIN ve CHECKOUT yapılması durumunda üyenin hesabına yüklenecektir.  İŞLENECEK MİL miktarı, Uçuş bilgisi oluşturma, CHECKIN ve CHECKOUT işlemlerininin tamamına verilecek toplam mil miktarını göstermekte olup, her bir işlem için ayrı ayrı mil verileceği anlamında değerlendirilemez.

•ÜYE, bu işlemelerin bir kısmını eksik yapmasından dolayı, GLOBALMİLES’ın kısmı mil verme ya da hiç mil vermeme konusunda hakkı olduğunu önceden kabul etmiş sayılır.

•ÜYE, yanlış PNR bilgisi girmesi, girmiş olduğu PNR numarasındaki UÇUŞ BİLGİLERİ  ile ÜYELİK bilgilerinin uyuşmaması durumunda herhangi bir mil kazanamayacağını kabul eder.

B) ANLAŞMALI HAVAYOLI ŞİRKETİ üzerinden yapılan Uçuşa istinaden kazanılan mil.

Aksi belirtilmedikçe ANLAŞMALI HAVAYOLU ŞİRKETİ üzerinden kazanılacak mil yukarıda belirlenen A UÇUŞ BİLGİSİ PAYLAŞIMI’nda kazanılan mil yöntemiyle gerçekleşir.

3.8. Harcama üzerinden kazanılan millerde kural olarak, 1 TL lik her harcama PROGRAM ORTAKLARI’nın belirlediği oranda mil miktarına denk gelir.

Mil  kazanım katsayısı, miktarı, koşulları ve geçerli olduğu süre İŞLETMECİ’nin onayı ile PROGRAM Ortağı  tarafından belirlenmekte olup, farklı işlemler için farklı katsayıda veya miktarda mil  kazanılabileceği gibi, hiç mil  kazanımı gerçekleşmeyen işlemler de olabilir. Mil kazanımı, üye bazında da farklılık gösterebilir.

Örneğin  ÜYE  X bir Program ortağından her 1 TL harcama  için  1 mil  kazanırken, Y bir PROGRAM oratığından her 1 TL harcama  için 3 MİL kazanabilir. PROGRAM ORTAKLARI üzerinden kazanılacak mil miktarı sabit olabileceği gibi Ay, Hafta, gün hatta saat bazında değişkenlik gösterebilir.  Kazanılacak mil miktarı kazanım katsayısı, alışveriş lokasyonu, alışveriş yapılan ürünlerdahil olmak üzere çeşitlilik gösterebilir.

3.9. ALIŞVERİŞ üzerinden mil kazanmak için;

•ÜYE öncelikle globalmiles.com üzerinden veya mobil uygulama üzerinden aktif ve Mil PAKETİ olan PROGRAM ORTKALARI’nı görebilir.

•PROGRAM ORTAĞI’nın ÜYE’ye sunduğu mil kazanım katsayısı ile aktif olarak MiL PAKETİ’ne sahip olup olmadığı ÜYE tarafından alıveriş yapılmadan önce teyit edilmedir. GLOBALMILES hiç bir koşulda tüm PROGRAM ORTAKLARINDAN mil kazanılmasını  üyeye taahhüt etmez.

•ÜYE, GLOBALMILES üyeliğini beyan etmeli ve PROGRAM ORTAĞI’nın GLOBALMILES TERMINALININ aktif olarak çalıştığını sorgulamalıdır.

•Tüm bu bilgilerin ışığında ÜYE  yapmış olduğu alışverişte ödeme işlemini tamamlamasına istinaden GLOBALMILES TERMINALLERİNCE verilecek mali ve/veya  mali olmayan Alışveriş fişinde oluşturulmuş  Barcode veya QR kodunu  IOS veya ANDROID uygulamasında yer alan HARCADIKÇA MİL KAZAN menüsünü seçerek karşısına gelen Qr Kodu Okutararak ve YAzılı kodu girerek seçeneklerinden birini seçer.

•QR kodu okutabilmek için uygulamanın kamerayı kullanmasına izin verilmesi gerekmektedir.

•ÜYE, Yazılı Kodu, Barcode’u veya QR kodunu 10  dakika içinde okutarak harcama işlemini kaydedebilir.

3.10. ÜYE  kendisinden kaynaklı (unutma, cep telefonu iletişim problemi, telefon şarjının bitmesi, her türlü teknik aksaklık  v.b.) nedenlerle yapmış olduğu alışverişten 10 dakika sonra mil kazanımı sağlayamayacağını kabul eder.

3.11. ÜYE’nin alışveriş üzerinden kazanması gereken fakat teknik nedenlerden ve/veya PROGRAM ORTAKLARI’ndan kaynaklanan sebeplerle, ÜYE’nin hesabına işlenememiş miller ile ilgili GLOBALMILES’ın  herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, yine de GLOBALMILES milin işlenmesiyle ilgili elinden gelen azami gayreti gösterecektir.

3.12. Mil kazanım koşulları ile ilgili mobil uygulama, e-posta, sms ve/veya iletişim kanalları üzerinden bilgi sağlanması GLOBALMILES’ın inisiyatifindedir.

3.13. Kazanılan mil, PROGRAM ORTAKLARINDA  üyelik ibraz/beyan edilerek gerçekleşen GLOBALMILES TERMINALLERI ile üretilen Barcode veya QR kodun oktulmasından  belirli bir süre sonrasında (Anlaşmalı terminal ve ağlarca teyit işlemi sağlandıktan sonra), GLOBALMILES tarafından ÜYE’nin hesabına otomatik olarak yüklenir.

3.14.Kazanılan tüm miller, Uygulama üzerinden takip edilebilir.

3.15. GLOBALMILES, PROGRAM ORTAĞI sözleşmesi imzalamış olan tüm PROGRAM ORTAKLARIN’da ÜYE’ye mil kazanımı sağlamayı taahhüt etmez. ÜYE Harcama veya uçuş yapmadan önce gerek uygulamadan, gerek GLOBALMILES CAGRI MERKEZİNDEN gerekse PROGRAM ortağından yapacağı işlem karşılığı ne kadar mil kazanacağını ,işlem yapmadan önce teyit etmek zorundadır.  ÜYE, harcama veya işlemden sonra  PROGRAM ORTAĞIN’dan mil kazanamaması veya eksik kazanmasından dolayı GLOBALMİLES’ı sorumlu tutamaz.

3.16. Mil kazanımına konu olan alışverişin üyelik ibraz edilmeden ve/veya GLOBALMILES TERMINALLERI dışında başka terminallerce tamamlanması durumunda, söz konusu işlem mil  kazanımına tabi olmamaktadır. Diğer bir deyişle, alışveriş sonrasında, ÜYE’nin hesabına mil kazandırımı sağlanamamaktadır.

3.17. ÜYE, GLOBALMİLES’ı ve İŞLETMECİSİ’ni,  İŞLETMECİ ile  PROGRAM ORTAĞI sözleşmesi imzalamamış veya sözleşmesi olmasına rağmen PROGRAM ORTAĞI’nın aktif bir mil paketi olmaması nedeniyle mil kazanamaması veya eksik mil kazanmasından dolayı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.18. Uçuş bilgisi paylaşımı, alışveriş, uçuş ve geri bildirim üzerinden kazanılması gereken fakat teknik nedenlerden ve/veya PROGRAM ORTAKLARI’ndan kaynaklanan sebeplerle, ÜYE’nin hesabına işlenememiş millerleilgili, GLOBALMILES’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, yine de GLOBALMILES millerin işlenmesiyle ilgili elinden gelen azami gayreti gösterecektir.

4. MİLLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  

Hoşgeldin mili ve KAMPANYA milleri dışında kazanılan miller tamamen silinmez, ancak her takvim yılı sonunda değerini yitirir. Miller  kazanıldığı tarihin takvim yılının son günü %20 (yüzdeyirmi) oranında değerini yitirir. Örnek: 2016 yılı içinde kazanılan 100 mil  31.12.2016 tarihi itibari ile 100 mil olarak harcanabilir. Aynı millerin 2017 yılı içerisinde harcanması durumunda 80 mil olarak harcanabilir. Aynı millerin 2018 yılında harcanması durumunda  64 mil olarak harcanabilir.

5 KAMPANYA MİLLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

İŞLETMECİ her zaman bazı miller için çok daha kısa kullanım süreleri öngörebilir ve bunun için millerin kazanıldığı kampanyalarda geçerlilik süreleri ile ilgili ibareler bulunur. Belirtilmiş son kullanım tarihine kadar kullanılmayan Kampanya milleri silinir ve bir daha kullanılamaz.

6 MİLLERİN İADESİ

6.1. ÜYE’nin, mil kazanımı sırasında yapmış olduğu her türlü işlemi sonradan iptal etmesi ve/veya bu işlemlerin herhang bir sebeple iptal edilmesi durumunda, bu işlem sebebiyle kazanılan miller de iptal edilecektir.  Böyle bir durumda, şayet ÜYENİN hesabında yeterli mil yoksa, ÜYE hesabı eksi bakiye şeklinde gösterilecektir. Bununla birlikte, iptal edilen işlem nedeniyle ÜYE’ye yapılacak para iadesinde PROGRAM ORTAĞI ilgili MİL’lerin parasal değerini düşerek sadece kalan tutarı PROGRAM ORTAĞININ buna dair çalışma esasları ve ÜYE ile PROGRAM ORTAĞI arasındaki tüketici işleminin mahiyeti-gerekleri dahilinde GLOBALMILES UYE’sine ödenecektir.

6.2.PROGRAM ORTAĞI’nın yapacağı iade işlemi GLOBALMILES sistemince kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile yapılır.

7 MİLLERİN HARCANMASI;

Kazanılan miller ile Ödül bilet alınabilir. Ödül biletlerin kaç mil olduğu uygulama içinde yer alan ÖDÜL BİLET bölümünde yer alır. Biletleme yapmak için www.globalmiles.co websitesi üzerinden ve/veya 0850 302 88 33 GLOBALMİLES çağrı merkezi üzerinden işlem yapılabilir.

8 MİLLERİ Devretme-Kullandırma

Kural olarak ÜYE kazandığı milleri ancak kendisi kulanabilir. İleride İŞLETMECİ’nin GLOBALMILES üzerinden  buna imkan veren bir özelliği kullanıma alması durumunda ÜYELER sahip oldukları Milleri kısmen veya tamamen bir diğer GLOBALMILES UYE’sine devredebileceklerdir.

9 MİLLERİN SONA ERMESİ :

9.1.Millerin geçerlilik ve kullanım süresi dışında aşağıdaki nedenlerin gerçekleşmesi ile miller derhal sona erebilir.

– MİL kazanılan işlemin herhangi bir surette geçersiz hale gelmesi,

– MİLLERİN haksız (belirlenen genel ve özel şartlara yahut iyi niyet esaslarına uygun olmayan ya da kötü niyetli davranışlar ile) kazanıldığının  herhangi bir zamanda tespit edilmesi,

– GLOBALMILES  Uygulamasının ilk kurulumu sırasında Kullanıcı tarafından verilen GSM no.sunun iptal edilmiş veya değişmiş olması

– GLOBALMILES  Uygulamasının akıllı cihazdan kaldırılması halinde millerin geçerlilik süresi içinde ve GSM no.su değişmeyecek biçimde aynı veya başka bir cihaza tekrar usulünce kurulmaması,

– ÜYENİN  vefat etmesi

–  ÜYENIN kişisel verilerinin kullanılmaması veya kendisi ile iletişim kurulamaması yahut kişisel verilerinin sistemden silinmesi isteğinde bulunması,

– ÜYE veya İŞLETMECİ  tarafından bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir nedenle  herhangi bir zamanda sona erdirilmesi ya da Kullanıcı Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerine göre kendiliğinden sona ermiş sayılması,

hallerinde miller geçerliliğini yitirir, kullanılamaz ve UYE,  İŞLETMECİDEN miller için herhangi bir talepte bulunulamaz.

9.2. İŞLETMECİNİN haksız mil kazanan veya kullanan UYE’ye karşı akdi-kanuni hakları saklıdır.

9.3. MİL kazanımı ve bu millerin uçak biletine dönüşmesi sürecinde  herhangi bir şüpheli aktivite gözlenmesi durumunda GLOBALMILES, ÜYE’nin puanlarını sıfırlama, üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda GLOBALMILES, ÜYE hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ÜYE sorumlu olacaktır. Ayrıca ÜYE, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış olduğu MİL, STATU MİL, STATÜ KARTLARI gibi tüm haklarını kaybedecektir.

10. GLOBALMİLES ÜYELİK ve KART TİPLERİ:

Uygulamaya ilk üye olanlar Globalmiles RED üyelik statüsünde olmaktadır. RED statüsündeki Üyelere herhangi bir kart gönderimi yapılmamaktadır. Silver, Gold, Platin ve Diomand statüsündeki üyelere kart gönderimi yapılmaktadır.

Üyelik Statüleri, kart tipleri ve avantajları şu şekildedir:

10. 1.GLOBALMILES RED ÜYELİK

Global Miles programına katılan herkes başlangıçtan itibaren RED üyeliklerinin ayrıcalıklarından yararlanmaya başlamaktadır.

 

a) Mil Kazanımı

•Türkiye içinde gerçekleştirecekleri uçuşlardan mil kazanacaklardır.  Globalmiles ile anlaşmalı havayollarından sınırsız, anlaşmalı olmayan her bir havayolundan  ayda en fazla 2 toplamda 3 uçuştan mil kazanacaklardır. Anlaşmalı olmayan havayollarından 1 takvim yılı içinde 36 uçuştan mil kazanılabilir.

•Global Miles tüm program ortağı işletmelerden indirdikleri apple ve android uygulama ile işletmenin belirlediği prensiplerde mil kazanacaklardır.

b) Mil Harcanması

•Kazanmış oldukları miller ile tüm havayollarından bilet alma imkanına sahiptirler.

c) Bir Üst Kart Seviyesine Geçiş

•Silver üyelik seviyesine geçebilmek için Red üyelik sahiplerinin son 12 aylık dönem içerisinde ; 25000 statü mil kazanmış olması gerekmektedir.

10.2. GLOBALMILES SİLVER ÜYELİK

Global Miles RED üyesi olup son 12 ay içinde 25000 Statü mil toplayan kullanıcılar Silver üyelik ayrıcalıklarından yararlanmaya başlamaktadır.

 

a) Mil Kazanımı

•Türkiye içinde gerçekleştirecekleri uçuşlardan mil kazanacaklardır. Globalmiles ile  anlaşmalı havayollarından sınırsız, anlaşmalı olmayan her bir havayolundan  ayda en fazla 3, toplamda 5 uçuştan mil kazanacaklardır. Anlaşmalı olmayan havayollarından 1 takvim yılı içinde 60 uçuştan mil kazanılabilir.

•Global Miles tüm program ortağı işletmelerden indirdikleri apple ve android uygulama ile işletmenin belirlediği prensiplerde mil kazanacaklardır.

•Tüm Program ortaklarından yapılan alışverişlerde %10 daha fazla mil kazanacaklardır.

b) Mil Harcanması

•Kazanmış oldukları miller ile tüm havayollarından bilet alma imkanına sahiptirler.

c) Kart Seviyesinini korunması

•Silver üyelik seviyesine geçen kullanıcıların Silver üyelik geçişi yaptığı tarih itibari ile ilk yıl içinde 20000 ya da 2 yıl içinde toplamda 30000 Statü mil kazanmaları durumunda Silver üyelikleri devam eder.  Aksi halde statüleri Red seviyesi olarak değişir.

d) Bir Üst Kart Seviyesine Geçiş

•Gold  üyelik seviyesine geçebilmek için Silver üyelik  sahiplerinin son 12 aylık dönem içerisinde 50000 statü mil kazanmış olması gerekmektedir.

e) Diğer Avantajlar

•Senede 6 kez Türkiye’de yer alan tüm Prime Class, Comfort lounge veya LGM loungelarda ücretsiz yararlanır.

•Senede 4 kez Havalimanı transferlerinden ücretsiz yararlanırlar.

10.3. GLOBALMILES GOLD ÜYELİK

Global Miles SİLVER üyesi olup son 12 ay içinde 50000 Statü mil toplayan kullanıcılar Gold üyelik ayrıcalıklarından yararlanmaya başlamaktadır.

 

a) Mil Kazanımı

•Türkiye içinde gerçekleştirecekleri uçuşlardan mil kazanacaklardır. Globalmiles ile anlaşmalı havayollarından sınırsız, anlaşmalı olmayan her bir havayolundan  ayda en fazla 5, toplamda 7  uçuştan mil kazanacaklardır. Anlaşmalı olmayan havayollarından 1 takvim yılı içinde 84 uçuştan mil kazanılabilir.

•Global Miles tüm program ortağı işletmelerden indirdikleri apple ve android uygulama ile işletmenin belirlediği prensiplerde mil kazanacaklardır.

•Tüm Program ortaklarından yapılan  alışverişlerde %15 daha fazla mil kazanacaklardır.

b) Mil Harcanması

•Kazanmış oldukları miller ile tüm havayollarından bilet alma imkanına sahiptirler.

c) Kart Seviyesinini korunması

•Gold üyelik seviyesine geçen kullanıcıların Gold üyelik geçişi yaptığı tarih itibari ile ilk yıl içinde 35000 ya da 2 yıl içinde toplamda 60000 Statü mil kazanmaları durumunda Gold üyelikleri devam eder.  Aksi halde statüleri Silver seviyesi olarak değişir.

d) Bir Üst Kart Seviyesine Geçiş

•Platin üyelik seviyesine geçebilmek için Gold üyelik sahiplerinin son 12 aylık dönem içerisinde 75000 statü mil kazanmış olması gerekmektedir.

e) Diğer Avantajlar

•Senede 12 kez Türkiye’de yer alan tüm Prime Class, Comfort lounge veya LGM loungelarda ücretsiz yararlanır.

•Senede 8 kez Havalimanı transferlerinden ücretsiz yararlanırlar.

•Senede 15 Gün Türkiye’deki tüm anlaşmalı Otoparklarda ücretsiz park hakkı alırlar.

•Senede 2 kez iç hat seferlerinde Business Upgrade hakkı kazanırlar.

10.4. GLOBALMILES PLATİN ÜYELİK

Global Miles  GOLD üyesi olup son 12 ay içinde 75000 Statü mil toplayan kullanıcılar Platin üyelik ayrıcalıklarından yararlanmaya başlamaktadır.

 

a) Mil Kazanımı

•Türkiye içinde gerçekleştirecekleri uçuşlardan mil kazanacaklardır. Globalmiles ile anlaşmalı havayollarından sınırsız, anlaşmalı olmayan her bir havayolundan  ayda en fazla 5, toplamda 7  uçuştan mil kazanacaklardır.  Anlaşmalı olmayan havayollarından 1 takvim yılı içinde 84 uçuştan mil kazanılabilir.

•Global Miles tüm program ortağı işletmelerden indirdikleri apple ve android uygulama ile işletmenin belirlediği prensiplerde mil kazanacaklardır.

•Tüm Program ortaklarından yapılan  alışverişlerde %25 daha fazla mil kazanacaklardır.

b) Mil Harcanması

•Kazanmış oldukları miller ile tüm havayollarından bilet alma imkanına sahiptirler.

c) Kart Seviyesinini korunması

•Platin üyelik seviyesine geçen kullanıcıların Platin üyelik geçişi yaptığı tarih itibari ile ilk yıl içinde 60000 ya da 2 yıl içinde toplamda 100000 Statü mil kazanmaları durumunda Platin üyelikleri devam eder.  Aksi halde statüleri Gold seviyesi olarak değişir.

d) Bir Üst Kart Seviyesine Geçiş

•Diomand üyelik seviyesine geçebilmek için Gold üyelik sahiplerinin son 12 aylık dönem içerisinde 500.000 statü mil kazanmış olması gerekmektedir.

e) Diğer Avantajlar

•Senede 24 kez Türkiye’de yer alan tüm Prime Class, Comfort lounge veya LGM loungelarda ücretsiz yararlanır.

•Senede 12  kez Havalimanı transferlerinden ücretsiz yararlanırlar.

•Senede 20 Gün Türkiye’deki tüm anlaşmalı Otoparklarda ücretsiz park hakkı alırlar.

•Senede 3 kez iç hat seferlerinde Business Upgrade hakkı,

•Senede 1 Kez Avrupa Seferlerinde Business Upgrade hakkı,

•Senede 2 Kez millerini kullanmadan İç hat Ekonomi sınıfı bilet hakkı elde ederler.

10.5. GLOBALMILES DİOMAND ÜYELİK

Global Miles  Platin üyesi olup son 12 ay içinde 500.000 Statü mil toplayan kullanıcılar Diomand üyelik ayrıcalıklarından yararlanmaya başlıyor.

 

a) Mil Kazanımı

Türkiye içinde gerçekleştirecekleri uçuşlardan mil kazanacaklardır. Globalmiles ile anlaşmalı havayollarından sınırsız, anlaşmalı olmayan her bir havayolundan sınırsız  uçuştan mil kazanacaklardır.

•Global Miles tüm program ortağı işletmelerden indirdikleri apple ve android uygulama ile işletmenin belirlediği prensiplerde mil kazanacaklardır.

•Tüm Program ortaklarından yapılan alışverişlerde %50 daha fazla mil kazanacaklardır.

b) Mil Harcanması

•Kazanmış oldukları miller ile tüm havayollarından bilet alma imkanına sahiptirler.

c) Kart Seviyesinini korunması

•Diomand üyelik seviyesine geçen kullanıcıların Diomand üyelik geçişi yaptığı tarih itibari ile ilk yıl içinde 350.000 ya da 2 yıl içinde toplamda 600.000 Statü mil kazanmaları durumunda Diomand üyelikleri devam eder.  Aksi halde statüleri Platin seviyesi olarak değişir.

d) Diğer Avantajlar

•Senede Sınırsız Türkiye’de yer alan tüm Prime Class, Comfort lounge veya LGM loungelarda ücretsiz yararlanır.

•Senede 24 kez Havalimanı transferlerinden ücretsiz yararlanırlar.

•Senede 30 Gün Türkiye’deki tüm anlaşmalı Otoparklarda ücretsiz park hakkı alırlar.

•Senede 5 kez iç hat seferlerinde Business Upgrade hakkı

•Senede 3 Kez Avrupa Seferlerinde Business Upgrade hakkı

•Senede 1 kez  Amerika veya Uzak Doğu Business Upgrade hakkı

•Senede 5 Kez millerini kullanmadan İç hat Ekonomi sınıfı bilet hakkı

•Senede 2 Kez millerini kullanmadan Avrupa Ekonomi sınıfı bilet hakkı

•Senede 1 Kez millerini kullanmadan Amerika veya Uzak Doğu Ekonomi sınıfı bilet hakkı elde ederler.

11 . VERİ PAYLAŞIMI

GLOBALMILES Kullanım Koşulları’nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ni kabul etmekle, uygulama kapsamında tamamen kendi özgür iradenizle paylaştığınız kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla, toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; İŞLETMECİ, İŞLETMECİ’nin  tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Ayrıca, bu kişisel verilerinizin ve gerekli ölçüde, alışveriş, uçuş bilgisi paylaşımı, uçuş, anket ve tarafınızca gerçekleştirilen her türlü işlemin program ortağımız olan üye işyerleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Ayrıca alışveriş bilgileriniz, üye olduktan sonra alışveriş yapacağınız program ortağımız olan üye işyerleri tarafından da, İŞLETMECİ ile paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

ÜYE sıfatıyla işbu GLOBALMILES  Kullanım Koşullarını kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle GLOBALMILES arasındaki hukuki ilişkiye istinaden  GLOBALMILES ile paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız. Ayrıca, tarafınıza tanıtım amaçlı olarak gönderilecek sms, e-posta vs. iletilerin gönderilmesine de onay vermiş olacaksınız.

  12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

12.1.  Bu Kullanıcı Sözleşmesi süresizdir ve Sözleşme’nin  muhtelif hükümlerinde belirtilen sona erme hallerinin yanısıra aşağıdaki hükümlere göre sona erene kadar geçerlililiğini muhafaza eder.

12.2. ÜYE, dilediği her zaman İŞLETMECİYE yapacağı yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin bu Sözleşme’den cayabilir ve yine her zaman aynı şekilde sözleşmeyi sona erdirebilir (fesh edebilir). GLOBALMİLES Müşteri Hizmetleri Telefon : 0 850 302 88 33 Eposta: info@globalmiles.com

13.DEVİR HAKKI

GLOBALMİLES marka hakları sahipleri işbu Sadakat Programı’nın işletilmesini üçüncü şahıslara verme, üyeyle yapılan anlaşmaları da bu firmalara devretme hakkını saklı tutar. GLOBALMILES marka hakları sahiplerinin işbu Sözleşme’yi bütün hak ve yükümlülükleriyle üçüncü kişilere devretmesi durumunda, ÜYE işbu Sözleşme’nin gerek değişen tüzel kişilik ile gerek kurulan ortaklık ile gerekse de işbu Sözleşme’yi devralan üçüncü kişi ile devam edeceğini kabul ve taahhüt eder.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu  sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İŞLETMECİ ve başvurabileceği ilgili servis-hizmet sağlayıcıları ile PROGRAM ORTAĞI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Tarafların bu husustaki emredici kanunlardan doğan hakları saklıdır.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan ÜYE, Kullanıcı Sözleşmesinde yazılı tüm koşulları-şartları okuduğunu, anladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağını, özellikle kendisi tarafından doğrudan verilen ve Uygulamayı kullanımı öncesinde-sırasında kendisinden veya İŞLETMECİ’den, veya PROGRAM ORTAĞI ile tüm bunların iş ortakları, yatırımcıları ve servis sağlayıcıları ile tedarikçilerinden edinilen kişisel nitelikli olan-olmayan bilgileri-verilerinin ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen kapsam ve şartlarda kaydına, kullanılmasına, aktarılmasına, paylaşılmasına ve sair suretlerle işlenmesine, bunun gibi tarafına ticari olan-olmayan elektronik iletişimler yapılmasına izin vermiş ve genel olarak GLOBALMILES Mobil Uygulaması ve içeriğindeki tüm özellik-servislerden (İmkanlar dahil)  Bilgilendirmeler-Kullanıcı Sözleşmesi’nde yazılı şartlarda istifade edebileceğini beyan ve kabul etmiş olur.